دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | 

۱- شناسایی نیازهای تحقیقاتی درحوزه اورژانس و برنامه ریزی برای اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با این نیازها
 
۲-اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه خدمات اورژانس
 
۳-تحقیق در خصوص روش ها و تکنیک های اصالح فرایند های اورژانس، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و
 
بکارگیری روشهای جدید در مدیریت بخش اورژانس
 
۴-بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در تمامی مراحل انجام فعالیتهای پژوهشی
 
۵-شناسایی مشکالت و موانع موجود و سایرعوامل بالقوه در شلوغی اورژانس و تعیین اثرات آنها بر میزان رضایتمندی ، طول
 
مدت بستری و مرگ و میر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در این خصوص
 
۶-شناسایی نیازهای تحقیقاتی در زمینه اورژانس و برنامه ریزی برای اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با این نیازها
 
۷-جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه و انتشار آنها
 
۸- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اورژانس و مسائل مربوط به آن در سطوح مختلف علمی
 
۹- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین در جهت ارتقای کیفی پژوهشهای حوزه اورژانس
 
۱۱- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مرتبط با اورژانس در داخل و خارج کشور به منظور فراهم
 
آوردن زمینه مناسب برای توسعه پژوهش در این زمینه
 

 


دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر